Bloody Wood (Part 1)


Partea 1

Ajunsesem deja de 20 de minute în gară. Un singur bec, într-un colţ, încerca să arunce spre cimentul peronului un fascicul slab, cât să atragă atenţia că acolo este o gară. Călătorii ce coborâseră odată cu mine dispăruseră repede în umbra nopţii de toamnă. Încă aşteptam.

După încă 30 de minute aud un zgomot de paşi undeva în stânga mea. Nu puteam să văd cine e.

„Hmmmm” aud o voce ce încerca să îşi facă simţită prezenţa.

Mă straduiec să tai întunericul cu vederea îngustându-mi ochii.

„Cine-i acolo?” am întrebat speriată.

„Ce caută o domnişoară aşa…dichisită…în locul ăsta uitat de lume?” a spus vocea încercând să fie cât mai mieroasă.

„Dar acesta nu este un loc uitat de lume. Este gara Rur.” am spus încrezătoare în informaţiile mele.

„Ha…eşti chiar aşa sigură? Uită-te pe tăbliţa de deasupra gării, fetiţo.” spuse vocea uşor batjocuritor.

Am vrut să fac câţiva paşi şi să citesc scrisul de pe tăbliţa, dar mi-a fost teamă să ies de sub fasciculul de luimina.

„Dar tu cine eşti?”.

„Eu…Ai auzit de călăreţul fără cap?”

„Da. Dar astea-s poveşti?” am spus încercând să par sigură pe mine.

„Eu sunt hoţul fără nume, mică Julieta” a răspuns el, accentuându-mi numele.

„De unde îmi ştii numele?” am întrebat trădând o curiozitate împletită cu teamă.

Nu mi-a mai răspuns. Am auzit din nou paşii, dar de data aceasta îndepărtându-se.

„Ne mai vedem, fetiţo. Să dormi bine”

Când nu am mai auzit nici un sunet am ieşit de sub lumina slabă a becului şi am citit ce scria pe tăbliţa de deaspura gării „Bloody Wood”.

Reclame

I’ve been nominated <3


20-thank-you

I’ve been nominated by Emmanuel Muema, the owner of the blog EMMANUEL MUEMA’S BLOG so I have to tell you 5 facts about me. I don’t know if I am such an interesting person but i hope you will like my 5 „secrets”.

First of all, thank you for nominate http://mynameistune.wordpress.com

The Rules Of This Award Are:

1. State five facts about yourself.
2. Nominate other bloggers.
3. Tell them that you nominated them via social media or by commenting on their blog posts.

Extra Rules To Be Followed As You Accept The Creative Blogger Award :

A)What can you do with the award?
1. Post it on your blog.
2. Nominate other bloggers with the award.

B)What can’t you do with the award?
1. Abuse or misuse the logo.
2. Claim that it’s your own handmade logo.

C)What should you do after receiving award?
1. Enjoy it.
2. At least give thanks via comments and likes and/or mentioning the blog who gave you the award.
3.Mention your purpose for blogging.

5 facts about me:

  1. I fall in love with books when i had 2/3 years old. My father used to read a lot of stories and i had been very interested in words meaning. So, when my father stopped reading me stories I had a shock. I had to feed my desire to know and to live in a lot of different worlds I had to read by myself so I read my first novel at 11 years old.
  2. I wrote my first lyrics at 10 years old.
  3. My passion is THE VISUAL, THE IMAGE my favorite work is to create worlds and feelings using the images.
  4. I love pc games and if I could I would play 70% of my the time.
  5. I fall in love with hip hop music at the age of 11 when i heard one of 50 CENT’s songs.

My Nominations :

https://aquileana.wordpress.com/

http://hillsofherchastity.wordpress.com

http://loredanamilu.wordpress.com

http://gandurineinfinite.wordpress.com

http://tacereapasilortarzii.wordpress.com

https://aquileana.wordpress.com/